Privacybeleid

Bij Saisons vinden we uw privacy belangrijk. Daarom verzamelen we bij Saisons niet zomaar persoonlijke gegevens en willen we ook transparant communiceren over wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

Wie is Saisons?

Saisons is een Belgische vennootschap (BVBA) met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 1/A, 2990 Schoten en BTW nummer 0872.520.839. Gemakkelijkheidshalve spreken we verder gewoon over “Saisons”, “ons”, “we” of “wij” om onszelf aan te duiden.

Saisons kan per e-mail worden bereikt op info@saisons.be.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Als u onze website gewoon bezoekt verzamelen we géén persoonlijke gegevens.

Als u ons een vraag stelt (via e-mail of via een formulier op de website), u inschrijft voor de nieuwsbrief, klant wordt, deelneemt aan een activiteit die door ons wordt georganiseerd of solliciteert bij ons, zullen we wél bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bijhouden. Hier vertellen we u om wat voor gegevens het gaat, waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bijhouden:

Gegevens die we verzamelen wanneer u ons contacteert voor informatie of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:

Voornaam en achternaam, e-mail adres of telefoonnummer

Eventueel: andere gegevens die u ons meedeelt

Dit is nogal logisch. Enkel zo kunnen we uw vraag beantwoorden en enkel zo kunnen we u onze nieuwsbrief sturen. Als u zich inschreef voor de nieuwsbrief maar u ontvangt de nieuwsbrief voortaan liever niet meer, kan u zich altijd uitschrijven via de “unsubscribe” link onderaan elke nieuwsbrief.

We zullen de gegevens die u ons hebt meegedeeld wanneer u ons een vraag stelde of toen u zich inschreef voor de nieuwsbrief in principe bijhouden in onze bestanden, zodat we u ook in de toekomst nog kunnen contacteren wanneer we denken dat we een interessant aanbod hebben voor u of voor andere marketing en promotionele doeleinden, tenzij u ons laat weten dat u dat niet meer wil.

Gegevens die we verzamelen wanneer u deelneemt aan een opleiding, een workshop, een evenement of gelijkaardige activiteit:

Voornaam en achternaam, e-mail adres of telefoonnummer

Eventueel: andere gegevens die u ons meedeelt

We zullen de gegevens die u ons hebt meegedeeld bij deelname aan een opleiding, een workshop of evenement, of die u bij ons achterliet naar aanleiding van een beurs (bv. naamkaartjes) in principe bijhouden in onze bestanden, zodat we u ook in de toekomst nog kunnen contacteren wanneer we denken dat we een interessant aanbod hebben voor u of voor andere marketing en promotionele doeleinden, tenzij u ons laat weten dat u dat niet meer wil.

Gegevens die we verzamelen wanneer u klant bent bij ons:

Welke gegevens we precies verzamelen hangt af van onze samenwerking, maar in principe verzamelen we sowieso volgende gegevens:

Naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Gegevens m.b.t. uw onderneming (zoals het BTW nummer)

Daarnaast kunnen we nog bijkomende gegevens verzamelen, die u ons meedeelt zoals bv. uw voorkeuren of interesses.

We hebben deze gegevens nodig om onze klantenrelatie met u vlot te doen verlopen. We moeten namelijk weten wie u bent, zodat we u kunnen contacteren en zodat we onze afspraken met u kunnen nakomen.

Zolang we samenwerken hebben we deze informatie natuurlijk nodig en zullen we die ook bijhouden. We zullen de informatie ook daarna bijhouden voor promotionele en marketingdoeleinden, tenzij u ons laat weten dat u dit niet meer wil. In dat geval zullen we de informatie in principe verwijderen uit onze bestanden, tenzij we dat (nog) niet mogen omdat we een wettelijke verplichting hebben om bepaalde informatie bij te houden (bv. onze facturen, die moeten we bijhouden, en daar staan uw gegevens natuurlijk op).

Gegevens die we verzamelen van sollicitanten

Als u bij ons solliciteert bevat uw motivatiebrief en uw CV wellicht nog heel wat andere persoonlijke gegevens. We slaan uw contactgegevens, uw motivatiebrief en u CV op in ons bestand met mogelijke kandidaten, en kunnen u ook in de toekomst telefonisch of per e-mail contacteren als we denken dat er een positie op uw maat vrijkomt. We zullen uw gegevens bijhouden tot op het moment dat u ons vraagt deze gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Als u wil dat we u énkel contacteren in verband met de positie waarvoor u solliciteert mag u ons dat laten weten. In zo’n geval zullen we uw gegevens enkel bijhouden voor de duur van het selectieproces van de functie waarop u solliciteerde.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

U mag gerust zijn: we doen wat nodig is om uw persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk te houden! Daarom nemen we allerlei beveiligingsmaatregelen, die zowel technisch als organisatorisch (bv. doelgebonden toegangsbeveiliging) van aard zijn. Wil u daarover meer informatie, mag u ons altijd contacteren.

Geven we anderen toegang tot uw gegevens?

We zullen uw gegevens nooit verkopen aan een andere partij!

Het is wel mogelijk dat we uw gegevens met een derde partij delen in de volgende gevallen.

1. We verdelen producten van het merk Germaine de Capuccini en verkopen deze producten in eigen naam en voor eigen rekening. Door ons gerealiseerde verkopen zullen worden doorgegeven aan Germaine de Capuccini, waarbij we Germaine de Capuccini mogelijk ook inzage geven in bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam, e-mailadres, etc.). Wij beperken de doorgave van gegevens aan Germaine de Capuccini tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze samenwerking en om u de producten te kunnen leveren. Zonder doorgave van deze gegevens kunnen we u geen producten leveren.

2. We maken gebruik van de diensten van bepaalde verwerkers met wie we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en dienstverleners met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt omtrent de vertrouwelijkheid van uw gegevens:

  • Fatmama staat in voor het design, het onderhoud en de hosting van onze website;

  • We maken gebruik van MailChimp voor onze nieuwsbrieven. MailChimp heeft servers in de Verenigde Staten en het is dus mogelijk dat bepaalde informatie daar wordt opgeslagen. Als dat zo is, dan gebeurt dat steeds onder het EU/VS privacy shield, zodat uw persoonlijke gegevens niet minder goed beschermd zijn als wanneer ze in Europa zouden worden opgeslagen.

  • We kunnen ook steeds een beroep doen op financiële of juridische adviseurs of op andere consulenten.

3. Als wij ons bedrijf zouden verkopen of overdragen (ofwel d.m.v. een aandelenoverdracht ofwel d.m.v. overdracht van het concept of de website), dan zal de overnemer óók inzage krijgen in uw gegevens. Die overnemer zal zich dan wel moeten houden aan de bepalingen van dit privacybeleid.

Privacybeleid andere websites

Op www.saisons.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Plaatst Saisons cookies of maakt Saisons gebruik van vergelijkbare technologieën?

Een cookie is een heel klein tekstbestandje bestaande uit letters en cijfers dat op u computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen in het geheugen van u browser en u kan ze altijd wissen. U kan u uw browser ook zo instellen dat cookies niet worden geplaatst.

Op de Saisons website maken we géén gebruik van analysecookies of reclamecookies of andere cookies waarvan u het misschien niet zo prettig vindt dat ze uw surfgedrag in kaart brengen. We gebruiken énkel cookies die worden geplaatst door Wordfence – dat is een security plugin van WordPress (het formaat waarin onze website is gebouwd). Die cookies zijn functionele cookies die nodig zijn om de website goed te doen werken en om de veilige werking ervan te verzekeren.

Hoe u cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier trouwens uitgelegd voor de meest gebruikte browsers:

Uw rechten

Wil u weten over welke gegevens wij precies beschikken, wil u uw gegevens wijzigen of ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze systemen? Dat kan. U hebt volgens de geldende privacywetgeving trouwens ook recht op “beperking van verwerking”, “recht van bezwaar” en “recht op overdraagbaarheid”, maar dat is allemaal wat complexer. U vindt hierover meer informatie op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Heb u hierover nog vragen of wil u uw rechten uitoefenen, contacteer ons dan per post (op bovenstaand adres) of per e-mail (info@saisons.be).In principe zullen we u steeds binnen de zeven dagen antwoorden (maar zéker binnen de maand). Om zeker te zijn dat u de persoon bent die u zegt dat u bent, is het mogelijk dat we u een kopie van uw identiteitskaart vragen.

We zullen ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden. We staan ook altijd open voor feedback. Ben u toch niet tevreden over hoe we met uw verzoek omgaan, kan u natuurlijk ook altijd de gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger: de privacycommissie) contacteren.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.